رفتن به محتوا

انواع برشت قهوه

انواع برشت قهوه

بسیاری از مصرف کنندگان بر این باورند که طعم قوی و سنگین و حالت غلیظ قهوه های با برشت تیره تر نشان دهنده ی سطح