رفتن به محتوا

گونه های عمده قهوه

گونه های عمده قهوه

عربیکا : (Arabica) محبوبترین گونه قهوه است که تقریبا ۸۰ درصد مزارع زیرکشت قهوه جهان را شامل می شود . این گونه در اصل متعلق

واژه شناسی قهوه

  از نظر علم واژه شناسی، خود واژه قهوه دارای سه ویژگی می باشد: این واژه عربی شده واژه کفا یا کافا است که در

تاریخچه قهوه

با اینحال در مورد تاریخچه پیدایش قهوه نظرات متفاوتی وجود دارد ولی آنچه که همگان با آن موافق هستند این نکته است که محل پیدایش